Prostorný kamenný dům nepůsobí z venkovního pohledu nijak vyjímečně - jedná se o běžné venkovské stavení, které za dobu své existence prošlo různými úpravami. Ve skutečnosti však skrývá dlouhou a jistě zajímavou historii, jelikož v minulosti původně patřil k majetku místního šlechtického rodu. V současnosti slouží pro rodinné bydlení - které bylo potřeba vybudovat v podkroví - a jako rodinná umělecko-řemeslná dílna, která se rozkládá v přízemí.  Velkým překvapením bylo, když jsme při provádění prací objevili pod omítkami vysokého stropu v přízemí dřevěný strop s trámy i záklopem zdobený krásně hoblovanými profily. Největším překvapením však byl fakt, že strop byl celý zašpiněný od kouře, což - spolu s nebývale vysokou výškou stropu - svědčilo o tom, že v dávné minulosti byla místnost užívaná, jako dymná jizba. Kdy a proč se v tomto prostoru s bohatě zdobeným stropem používalo otevřeného ohniště, to nevíme... Po repasování se tento strop stal skutečnou dominantou přízemí.

Vybudování bytu v podkroví nejprve předcházely tesařské práce na opravách některých dožilých částí krovu. Rozmístění místností bylo prostorem samotným poměrně jasně dané, bylo však ještě potřeba citlivě upravit některé masivní nosné trámové konstrukce. Vznikl zde příjemný byt, vyhovující životnímu stylu majitelů, kteří se také aktivně podíleli na jeho vytvoření.

Hlavní autor: D. Gabryš • Interiér: P. Gadasová, R. Matějka, D. Gabryš • Foto: M. Hloušek