Dřevostavba z masivních historických trámů s jižním prosklením

Pro návrh a realizaci tohoto na první pohled nenápadného rodinného domu bylo určující zadání: 1/ Dům by měl být jen tak velký, aby v něm pohodlně mohla bydlet čtyřčlenná rodina bez dalších speciálních nároků. 2/ Měl by mít jednoduchý základní tvar a vkusně zapadat do sousedství místních typických hrázděných a zděných venkovských stavení. 3/ Na stavbu budou použity staré zachovalé masivní trámy s patinou, které majitelé již vlastnili. 4/ Dům musí tvořit hmotově vyrovnaný celek se samostatně stojící budovou zahradního zázemí a přístřeškem pro parkování.

Vznikl tak dům se třemi ložnicemi, společným prostorem kuchyně a obýváku, se dvěma koupelnami a zádveřím. Základní nosné konstrukce tvoří historické trámy. Trámy jsou pohledově přiznány v interiéru, kterému tím předurčují základní atmosféru. Na straně směrem ke klidné ulici a sousedním domům je stavba pojata více tradičním stylem, aby co nejvíce ladila s okolím. Směrem do zahrady na jižní straně pak dům nabízí minimalističtější tvář s výraznými prosklenými plochami mezi masivními trámy a vstup na terasu přistíněnou rozložitou pergolou. Eesteticky toto provedení s masivními sloupy koresponduje s hospodářskou budovou stojící naproti a v interiéru pak - vedle záplavy světla - nabízí také výhledy do částečně uzavřené poklidné zahrady a na kopcovitý horizont. Dokončení domu se předpokládá na jaře 2017.

   • Autor: D. Gabryš / Gabryš ateliér s.r.o. Rok: 2016-17    Realizace stavby: Gabryš Homes s.r.o.

Nový patrový dům do zástavby horského městečka

Návrh tohoto patrového domu byl v pojetí proporcí lehce inspirovaný horskými stodolami, stavěnými v blízkosti chalup. Tento přístup byl zvolen právě díky umístění novostavby do těsného sousedství jiného mohutného roubeného přízemního domu výrazně podélné orientace a tradičních tvarů. Hmotou domu se projekt snaží také maximálně přizpůsobit možnostem nevelké stavební parcely a širšího okolí. Stavebně je dům řešený z větší části jako dřevostavba s těžkým skeletem, který je pohledově přiznaný v interiéru. Část stavení bylo nutno pojmout jako zděnou, na venkovní straně zdiva byla navržena kamenná přizdívka. Vedle obýváku a kuchyně s východem ven do zahrady jsou v domě ještě čtyři další pokoje, dvě koupelny, sauna, zádveří, garáž a půda.

   • Autor: D. Gabryš / Gabryš ateliér s.r.o. Rok: 2016    Investor: Tradiční dům s.r.o.

Zděná chalupa s pavlačí, Morava, Vysočina

 Velmi poklidné místo stranou všeho ruchu ve strmém svahu a s nádhernými výhledy na okolní kopce. Chalupa vystavěná z kamene, nepálených cihel a dřeva byla v tak extrémně špatném stavu, že bylo nutné na původním půdorysu navrhnout v podstatě nový dům. Díky tomu bylo možné uzpůsobit vnitřní dispozice zadání majitelů. při navrhování nového hlavního vstupu do domu a řešení propojení dalších obytných a hospodářských částí domu s exteriérem jsme zohlednili náročný terén, v němž bylo stavení původně zasazeno. Chalupa tak nově zahrnuje například velmi praktickou pavlač, přes kterou je možné přímo ze světnice procházet do zahrady nebo si na ní jen posedět - třeba v zimních měsících, dostatečně vysoko nad peřinami sněhu. V prostorách bývalého chléva ve vysoké kamenné podezdívce bylo možné umístit prostornou technickou místnost, kromě ní chalupa také disponuje dřevníkem. Obytné prostory nabízejí tři prostorné pokoje (jeden s přímým vstupem do zahrady prostřednictvím francouzského okna), světnici, dvě koupelny a obytnou halu v patře.

   • Autor: D. Gabryš / Tradiční dům s.r.o.  • Spolupráce & projektanti: K, Sychrová, M. Hloušek  Rok: 2012 - 13

Rekonstrukce členitého statku v Lužických horách

Architektonická studie rekonstrukce této mohutné usedlosti v nádherné krajině na hranicích Lužických hor a Českého Švýcarska zahrnovala několik částí a fází stavební a funkční obnovy objektu. Statek prošel za staletí své existence mnoha vývojovými etapami, kdy byl často neobvyklým způsobem rozšiřován do stran i do výšky, byl různě upravován v interiéru a v průběhu posledního více než půl století pomalu chátral. O to dobrodružnější a zajímavější byla práce na studii. Podle přání nových majitelů by v budoucnu stavení mělo zahrnovat - vedle části pro rodinné bydlení a soukromou rekreaci - také penzion a občerstvení pro turisty. Po dokončení studie jsme vypracovali dokumentaci pro první stavební etapu, kdy došlo k zásadní přestavbě úzkého jižního křídla s kamenným přízemím a hrázděným patrem a k dílčím úpravám interiéru centrální části komplexu. Tímto byla realizována první fáze přestavby k zajištění trvalého bydlení a pro soukromou rekreaci. Majitelé se dále aktivně realizují při zdařilé obnově okolí domu na rozsáhlých pozemcích, které k usedlosti patří.

   • Autor: D. Gabryš / Tradiční dům s.r.o.   • Spolupráce & projektanti: K.Sychrová, M. Hloušek Rok: 2012

Rekonstrukce a přístavba zděného domu na okraji Prahy

Tento dům, který se nachází v poměrně husté zástavbě na samotném okraji Prahy, učaroval novým majitelům svou zdobnou fasádou, velkou dřevěnou vstupní verandou s výrazným prosklením a některými dalšími dochovanými původními prvky v interiéru. Jelikož se jednalo o dům v nedobrém technickém stavu, který navíc nevyhovoval svými rozměry a vnitřními prostory, bylo potřeba vypracovat návrhy celkové rekonstrukce a přístavby. Základním cílem bylo zachování původního rázu domu včetně dekoru na fasádě a rozšíření obytných prostor, které se bude volně inspirovat původním proskleným zádveřím. Studie nabídla několik variant vnitřního uspořádání a řešení přístavby, z nichž jedna byla vybrána a zpracována pro další stavební dokumentaci.

   • Autor: D. Gabryš / Tradiční dům s.r.o.  • Spolupráce & projektanti: K, Sychrová, M. Hloušek  Rok: 2012 - 13

Novostavba domu v průjezdu do dvora, Jižní Morava

Velmi úzký zadní trakt v tradiční řadové zástavbě malého města na Břeclavsku byl vybrán, aby posloužil jako stavební parcela pro nový rodinný dům. Novostavbu bylo potřeba umístit na mírně svažitou parcelu při vjezdu do výrazně obdélníkového dvora, který patří rodině investora. Díky extrémně úzké parcele dům přímo navazuje na zdi a stodolu stojící na pozemcích sousedů, přičemž podél domu zůstal zachovaný průjezd do dvora skrze zděnou bránu umístěnou pod terasou. Ta v patře domu rozšiřuje obytné prostory a nabízí tak obyvatelům příjemný prostor pro častý pobyt venku. Takto výše nad terénem umístěná terasa se vymaňuje ze stínu stodoly,která sousedí s domem na jižní straně. Terasa umožňuje výhledy přes okolní domy do volné krajiny až k Pálavě. Díky stoupající úrovni terénu bylo možné nabídnout i pohodlný přístup do zahrady přes pavlač a schůdky. Také ve štítovém průčelí domu bylo v přízemí navrženo francouzské okno umožňující vstup z jednoho z hlavních obytných pokojů přímo do malé předzahrádky. Dům zahrnuje pět pokojů, společnou kuchyň a obývák navazující na terasu v patře, dvě koupelny, technickou místnost, zádveří, chodby a sklep.

   • Autor: D. Gabryš / Tradiční dům s.r.o. • Spolupráce: M. Hloušek, K. Sychrová Rok: 2012

Dům ve staré zahradě u Prahy

Tento nevelký, ale poměrně členitý dům, byl popdle přání majitelů navržen tak, aby se při stavbě recykloval použitý stavební materiál, který měli k dispozici. Jednalo se o tesané trámy, tvrdě pálené cihly a pískovcové bloky. Pro stavbu byla vybrána parcela v atraktivním místě na okraji Prahy, ve staré zahradě a se zadní brankou vedoucí přímo do přilehlého lesa. Vnitřní dispozice je řešena se dvěma oddělenými vchody - do hlavního obytného prostoru a do malého bytu v podkroví, který je přístupný z vlastního venkovního schodiště. Terasa, částečně krytá střešním přesahem, je situovaná směrem do zahrady a k lesu. Pohledu na dům z této strany dominují velké plochy dělených oken a dveře na terasu.

   • Autor: D. Gabryš / Tradiční dům s.r.o. • Spolupráce & projektanti: K, Sychrová, M. Hloušek Rok: 2012

Přestavba chalupy s novou hospodářskou budovou, Svitavská pahorkatina

V případě této studie se jednalo o rekonstrukci stávající chalupy, která ovšem byla díky stáří a nevhodným předchozím úpravám v celkově špatném stavu. Studie tudíž řešila možnosti stavby nového domu v duchu místních chalup, při zachování pouze původního kamenného zdiva a sklepu. Zadáním majitelů, kteří bydlí a pracují nedaleko této venkovské lokality, bylo vytvoření klidného místa pro rekreaci a drobné hospodaření. Chalupa samotná nezahrnuje nic víc než základ: prostornou světnici s kachlovými kamny a ležením, koupelnu, dvě ložnice, zádveří a technické zázemí. Velký důraz však byl kladen na hospodářské části - garáž s průjezdem do dvora, dřevník a samostatnou stáj se seníkem a víceúčelovým přístřeškem.

   • Autor: D. Gabryš / Tradiční dům s.r.o. Spolupráce: M.Hloušek, K. Sychrová Rok: 2012

Novostavba rodinného domu na ruinách kamenné stodoly

Tato studie hledá řešení pro zhmotnění záměru investora postavit rodinný dům na místě torza někdejší stodoly. Tato stavební parcela se nachází v areálu funkční farmy a penzionu. Díky zadání bylo potřeba se vypořádat s několika jasně danými okolnostmi ohledně umístění stavby a její orientace a také zohlednit možnosti pro vytvoření soukromého venkovního prostoru stranou okolního ruchu. K tomuto účelu byly využity zbytky starého kamenného zdiva, které chrání terasu s pergolou, která navazuje prostřednictvím francouzského okna na vnitřní obytný prostor a vytváří tak útulné zákoutí vybudované z přírodních materiálů přítomných v místě stavby.

   • Autor: D. Gabryš, M. Novák / Tradiční dům s.r.o. Rok: 2011

Studie venkovského sídla v České Kanadě

Záměrem investora bylo vybudování poměrně rozsáhlého víceúčelového areálu pro bydlení, rekreaci a podnikání. Na svažitém pozemku, kde se již nacházela rozsáhlá zahrada, jedna obytná budova a několik menších zahradních staveb, jsme řešili podobu několika vzájemně propojených budov s různým způsobem využití. Jedním ze zásadních přání investora bylo umístění staveb do zahrady a mezi stromy, aniž by bylo nutné zásadním způsobem vykácet stávající porosty.

   • Autor: D. Gabryš, M. Novák / Tradiční dům s.r.o. Rok: 2011

Studie rekonstrukce ruiny kaple a jejího nového využití

Bývalá kaple, která již mnoho let chátrá bez střechy, je dlouhodobě předmětem úvah o jejím zrekonstruování a navrácení do života. Tato studie je návrhem, který byl předložen v rámci vlastní dobrovolné aktivity a který nabídl rekonstrukci pojmout neortodoxně, v lehce alternativním duchu co se provedení i využití týče. Výrazné prosklení horní části střechy mělo nově symbolizovat duchovní prostor otevřený přímo k nebi u objektu, který již o střechu přišel a který pomalu pohlcovala příroda. Podobná symbolika postupného prolnutí, smíření a vyvážení lidské práce s přírodou byla zamýšlena i v případě živé zelené střechy a pohledového přiznání kamene zdi, která časem přišla o většinu své původní fasády. Vedle této symbolické a estetické roviny studie řešila využití vnitřního prostoru pro instalaci expozice v přízemí a jako možné místo k setkávání obyvatel místní osady na galerii přístupné po schodišti. V návrhu také bylo počítáno se schůdky vedoucími až na vyhlídkovou plošinu přímo pod prosklenou střechu.

   • Autor: D. Gabryš Rok: 2011