Citlivá kompletní rekonstrukce velmi staré horské chalupy, jejíž původ sahá pravděpodobně až do 17.století. Při náročné rekonstrukci bylo potřeba zajistit (vyměnit, opravit a stabilizovat) všechny dochovalé konstrukce a doplnit je vhodně o prvky nové.  Při rekonstrukci byla respektována původní podoba stavení například v provedení některých cenných detailů i v použití materiálů. V interiéru pak bylo potřeba přistoupit k některým nezbytným úpravám dispozicí, a to zejména vytvořením obytných prostor v rozsáhlém podkroví.

Srdcem domu je prostorná světnice, která byla obnovena jako jeden celek. Za tímto účelem bylo potřeba odstranit příčku a stropní průvlak a prohnuté stropy narovnat a podepřít středovým sloupem. Jeho podobě byla věnována velká péče - interiér nenásilně doplňuje přiměřeně zdobným a umně provedeným tesařským zpracováním. Dochovaná dominantní římsa na komínové zdi v místě původních kamen byla doplněna originálním kachlovým sporákem s dominantní velkou kobkou. Jeho podoba byla inspirována malým kusem římsy, který byl ve světnici nalezen při provádění stavebních prací. Od tohoto kousku se velmi volně odvinula podoba kamen s decentními modrými linkami na bohatě tvarovaných římsách a soklech ručně vyráběných velkoformátových kachlů. Velkým estetickým oříškem bylo začlenění co do funkčnosti moderní a prostorné kuchyňské linky do této historické místnosti, aby nepůsobila příliš dominantně a nepatřičně - jejího optického zmenšení bylo dosaženo díky rozčlenění na několik samostatných kusů.

Jedním z nejzajímavějších prvků chalupy byl jedinečný komín v pokroví, který zde byl původně vytvořen klenutým spojením dvou samostatně stojících komínových průduchů, aby mohl vyústit ve střeše jen v jednom místě. Přestože byl komín v naprosto havarijním stavu co se týká statiky i požární bezpečnosti, přijali jsme výzvu a náročným přestavěním celé jeho podkrovní části jsme opět obnovili tento stavebně velmi vzrušující prvek, který jsme následně začlenili do příčky oddělující novou koupelnu od chodby.

Dalším zásadním dědictvím, které se dochovalo v chalupě do dnešních dní, byl původní hrázděný pokoj v podkroví. Po provedení oprav trámových konstrukcí hrázdění, po zhotovení hliněných omítek a po opravě a repasování původní dřevěné podlahy a stropu, zde vznikl okouzlující prostor pro novou ložnici. Ta byla navíc doplněna o minimalisticky řešené úložné prostory, které byly vbudovány místo některých výplní hrázdění, čímž se využilo "hluchého" podstřešního prostoru za hrázděním.

Zbytek podkroví vznikal tvůrčí hrou s danými prostory, kdy byly stávající nosné konstrukce doplňovány o nové trámové konstrukce tak, aby došlo ke statickému posílení domu a zároveň se prostor funkčně rozčlenil autenticky působícími prvky. Propojení horního patra s dalším nízkou půdičkou na hambálcích dům provzdušňilo a nabídlo kromě zajímavých průhledů i více prostoru k využití při rekreačním obývání chalupy.

Přestavbou bývalého malého chléva v kamenné části domu v přízemí vznikla koupelna, které - stejně jako i hlavní chodbě - dominují klenuté stropy. Prostorná chodba, stejně jako přilehlý pokojík v přízemí, potřebovala zejména celkovou rekonstrukci, při které byly zachovány a respektovány všechny původní prvky, včetně maximálního množství dosud soudržných omítek a soklů, ostění atd. Nutností bylo doplnění hydroizolací a nových podlah - ať už prkenných nebo cihelných.

Investor, projekt a realizace: Tradiční dům s.r.o. • Hlavní autor: D. Gabryš • Projektanti: M. Hloušek, L. Hájková, P. Hušková, K. Sychrová, J. Benhák • Interiér: L. Gabryšová & D. Gabryš, spolupráce P. Hušková • Foto: M. Hloušek