2005 - 2010

Stavebně řemeslná činnost jako osoba samostatně výdělečná pod označením Tradiční dům.

Na začátku řemeslné činnosti stálo rozhodnutí s přáteli od stavebních řemesel začít se zaměřovat na rekonstrukce starých venkovských domů, které máme rádi. Za tímto účelem jsme založili nejprve řemeslné sdružení jménem Tradiční dům. Naše činnost byla organizována a realizována s malým týmem volně spolupracujících řemeslníků - hlavně tesařů, truhlářů a zedníků. Neoddělitelnou součástí byla zároveň činnost návrhářská. Během tohoto období jsme zvládli práci na několika větších akcích, které se částečně objevují i ve fotogalerii těchto stránek. Vedle nich jsme se podíleli i na různých menších realizacích.